Doskonale – Niedoskonali

Kryzys wieku średniego – jakie zmiany zachodzą u kobiet w środku życia?

Mimo tego, że zmiany w środku życia u kobiet i mężczyzn pojawiają się w podobnym czasie, to jednak różnią się one między sobą. Wpływa na to nie tylko płeć, ale również cele, marzenia oraz pełnione role życiowe. W dzisiejszym wpisie skupię się na przemianach u kobiet.

Gwałtowne fizjologiczne zmiany mogą wywierać wpływ na psychikę człowieka. Na kryzys połowy życia składają się zarówno aspekty wspólne dla obu płci, jak i związane ze specyfiką sytuacji kobiet lub mężczyzn.

Różnice między kryzysem połowy życia u kobiet i mężczyzn wiążą się z różnym nasileniem dotkliwości zmian fizycznych oraz z odmiennością pełnionych ról społecznych.

Ogromną rolę u kobiet w środku życia odgrywają zmiany hormonalne, ale czy tylko one?

kryzys połowy życia u kobiet

U kobiet w aspekcie fizjologicznym zachodzą zmiany hormonalne związane z klimakterium, poprzedzające menopauzę. Kobiety ze względu na uwarunkowania społeczne i środowiska, a także ze względu świadomość utraty atrakcyjności fizycznej postrzegają ten okres jako koniec młodości, co w kontekście kulturowej gloryfikacji młodości jest trudnym momentem.

Dodatkowo to w większym stopniu matki niż ojców dorastających dzieci dotyka zjawisko nakładania się kryzysów rozwojowych. Przełomowe znaczenie dla matek ma odchodzenie dzieci z domu.

U wielu kobiet dominujący temat kryzysu środka życia dotyczy konfliktu między zaangażowaniem w pracę zawodową a życiem rodzinnym.

Środek życia – idealny czas na ponowne skupienie się na karierze i samorealizacji

Często w bilansie dotychczasowego życia okazuje się, że wcześniej nie realizowały swoich marzeń związanych z karierą zawodową i samorealizacją, ponieważ były skoncentrowane się na celach związanych z rodziną.

W okresie środka życia mają poczucie, że mogą skoncentrować się na tych obszarach, w szczególności na własnej karierze, a także na poczuciu własnego spełnienia i samorealizacji w wybranym typie aktywności.

Marzenia się spełnia! Zrealizowałaś już swoje?

marzenia się spełnia dnd

W okresie połowy życia oceniamy również swoje dokonania pod kątem realizacji własnych marzeń. Oceniamy, jakie nasze marzenia zajmują teraz, jak je przeżyliśmy — czy zostały zrealizowane, stały się przedmiotem kompromisu, czy zostały porzucone.

Ponieważ mamy poczucie ograniczoności czasu, jaki został do przeżycia, czujemy, że nie można już dłużej odkładać realizacji marzeń na przyszłość, bo właśnie teraz jest ostatnia szansa na ich realizację. Wiemy, że albo zrealizujemy je teraz, bo jeszcze mamy wystarczającą ilość czasu, aby to zrobić, albo już nigdy. To może prowadzić nas do decyzji o wprowadzeniu marzeń w swoje życie i zbudowaniu nowej struktury życia lub do ostatecznej rezygnacji z ich spełnienia.

Ten proces nie jest prosty, ponieważ wiąże się on z ponowną odpowiedzią na pytanie:

  • Kim jestem?
  • Kim chcę się stać?
  • Czego pragnę?
  • Oraz dokonaniem kluczowych wyborów.

W badaniach naukowych wykazano, że o ile u mężczyzn dominują młodzieńcze marzenia związane z karierą, to marzenia kobiet okazały się u większości związane ze sferą rodzinną i zawodową.

Co ciekawe — wyniki pokazały również, że te kobiety, które uważają, że nie zrealizowały swoich marzeń z powodu wewnętrznych przyczyn i tego żałują, a także te, które nie zrekompensowały sobie niezrealizowanego marzenia w inny sposób, mają największą skłonność do dokonywania negatywnego bilansu życia i największe poczucie negatywnych zmian związanych z wiekiem.

Zatem nie tylko hormony, a wiele innych czynników związanych z naszymi celami, marzeniami, poczuciem samorealizacji, życiem rodzinnym ma ogromny wpływ na zmiany, które zachodzą u kobiet w okresie środka życia.

Tylko od nas zależy jak do nich podejdziemy i czy wykorzystamy szansę na rozwój, którą nam dają.

doskonale niedoskonali

Skocz do sklepu

DOSKONALE NIEDOSKONALI

Może Cię też zaciekawi...

Zostań autorem książki "Doskonale Niedoskonali"!

Wierzysz w to, że aby osiągnąć sukces, trzeba po drodze pokonać wiele zakrętów? Chcesz zainspirować innych i pokazać, że wcale nie trzeba być doskonałym, by działać? 

Dołącz do grona doskonale niedoskonałych autorów i napisz z nami książkę.

Czytaj więcej

Dodaj komentarz